Peritonejska dijaliza - Bled
Autosomno dominantna policistična bubrežna bolest - osijek
Smjernice za liječenje anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti, Smjernice za transplataciju bubrega, Prijedlog pravilnika o normativima i organizaciji hemodijalize Hrvatski registar nadomještanja bubrežne funkcije Zanimljivosti / novosti / stručna događanja
Vienna ERA EDTA Official websiteERA EDTA Official website