Poslijediplomski tečaj: DIJALIZA - modul: Transplantacija bubrega
ERA-EDTA Introductory Course on Epidemiology 2014
Smjernice za liječenje anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti, Smjernice za transplataciju bubrega, Prijedlog pravilnika o normativima i organizaciji hemodijalize Hrvatski registar nadomještanja bubrežne funkcije Zanimljivosti / novosti / stručna događanja