Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation of Croatian Medical Association
Menu white Close white

Novosti

Izbori za upravni odbor Sekcije mladih nefrologa HDNDT

17.02.2020.
Poštovane kolegice i kolege, na godišnjoj skupštini Društva donesena je odluka o formiranju Sekcije mladih nefrologa HDNDT-a. Pozivam zainteresirane da se kandidiraju za upravni odbor Sekcije. U upravni odbor bira se do 7 članova, a oni između sebe biraju...
Saznaj više

DEADLINE EXTENDED FOR ABSTRACTS: 9th Croatian Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation

31.01.2020.
Participants who would like to present an oral or poster presentation should submit an abstract for consideration by the Scientific Committee. The abstracts should be submitted in Croatian and English, and will be published in the Book of Abstracts. The Scientific...
Saznaj više

PRODULJENJE ROKA ZA SAŽETKE: 9. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije

31.01.2020.
Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije...
Saznaj više

8. simpozij "Odabrane teme iz dijalize"

22.01.2020.
Poštovane kolegice i kolege, dana 06. ožujka 2020. u prostorijama Hrvatskog liječničkog doma s početkom u 13 h održati će se tradicionalni 8. simpozij "Odabrane teme iz dijalize". Skup organiziramo u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu,...
Saznaj više